Na kontaktoni

Drejtoria për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtave të tjera të lidhura me to

Adresa: Rr. "Aleksandër Moisiu" Nr. 76, Ish-Kinostudio Shqipëria e Re, Tiranë

 Webpage: www.dda.gov.al

 Email: dda@kultura.gov.al

 

Tel:       0355  4 232008 

              0355 4 2271324

              0355 4 2222508